† MACARIE,
Din mila și purtarea de grijă a Domnului Dumnezeu,
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a
Europei de Nord,

Iubiților frați preoți și diaconi, împreună slujitori ai altarului, viețuitorilor din sfintele mănăstiri și alesului popor dreptcredincios, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos Cel Răstignit și Înviat, iar din parte-mi părintească și frățească îmbrățișare și binecuvântare cu salutul pascal:
HRISTOS A ÎNVIAT!

Preaiubiții mei,

Hristos S-a întrupat pentru a vindeca omenirea de rana de moarte a păcatului și de urmările duhovnicești ale zguduitoarei căderi a protopărinților noștri Adam și Eva din Grădina Raiului.

† Macarie,

Din mila şi purtarea de grijă a Atotmilostivului Dumnezeu, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord,

Iubiţilor fraţi preoţi și diaconi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor dreptmăritor, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos Cel născut în ieslea Betleemului și în ieslea inimilor noastre, iar din parte-mi părintească binecuvântare și frățească îmbrăţişare!

Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare,

Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători,

Acum mai bine de două mii de ani, într-o omenire cufundată în păcate și dominată de răutate, neputincioasă în fața tiraniei diavolului și incapabilă să se elibereze prin drepții și profeții săi „din întunericul și din umbra morții” (Isaia 9, 1), Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat din Preacurata Fecioară Maria – cea care reprezintă suspinul cel mai adânc și mai de preț pe care l-a putut oferi omul lui Dumnezeu.

† Macarie,

din mila şi purtarea de grijă a Domnului Dumnezeu,
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord,
iubiților frați preoți și diaconi, împreună slujitori ai altarului, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor dreptcredincios, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos Cel Răstignit și Înviat, iar din parte-mi părintească și frățească îmbrățișare și binecuvântare cu salutul pascal:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Preaiubiții mei,

În drumul spre Ierusalim, Mântuitorul a deplâns soarta cetății cercetate îndelung de Dumnezeu prin drepți și profeți (cf. Matei 23, 37-39), dar care urma să cadă în păcatul uciderii Fiului lui Dumnezeu și să înfrunte consecințele acestui deicid. Hristos, știind că merge spre Golgota pătimirilor Sale, își plânge, așadar, fiii și fiicele care se înstrăinează atât de mult de El încât vor ajunge nu doar să nu-L recunoască, ci să-L și trădeze, să-L scoată din cetate și să-L ucidă ca pe cel mai de pe urmă dintre oameni, ca pe un tâlhar și venetic.

Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord și Centrul pentru Tineret ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei organizează, cu binecuvântarea și participarea PS Părinte Macarie, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Tabăra de Vară pentru cei mari și mici 2023 ”Înțelepciunea Bătrâneții - Puterea Tinereții”, ediția a V-a. 

Programul slujirilor în Parohia Sölvesborg poate fi consultat aici: Program slujbe