APRILIE / APRIL 2018


Duminica Floriilor / Palmsöndagen 1/4
10.30
 Acatist / Akathist

11.00 Sfânta Liturghie / Gudomliga Liturgin


Joia Mare / Den Stora och Heliga Torsdagen 5/4 
18.00 Denia celor 12 Evanghelii / Läsning av de tolv Evangelierna


Vinerea Mare / Den Stora och Heliga Fredagen 6/4
18.00 Denia Prohodului Domnului / Klagosången över Epitafion och Kristi begravningsprocession


Sâmbăta Mare / Den Stora och Heliga Lördagen 7/4
24.00 Hristos a Înviat! Utrenia și Sfânta Liturghie a Învierii / Kristus är uppstånden! Midnattsgudtjänsten, Påsknattens morgongudstjänst och Chrysostomosliturgin


Duminică / Söndag 15/4
10.30
 Acatist / Akathist

11.00 Sfânta Liturghie / Gudomliga Liturgin


Duminică / Söndag 22/4
10.30
 Acatist / Akathist

11.00 Sfânta Liturghie / Gudomliga Liturgin


Duminică / Söndag 29/4
10.30
 Acatist / Akathist

11.00 Sfânta Liturghie / Gudomliga Liturgin